top of page

Өлмийдөх муу юу?

Эцэг эхчүүд хүүхэд өлмийдөж явах нь ямар нэг эмгэгийн шинж, хатуу ултай гутал өмсүүлэх сайн гэж бодох нь түгээмэл. Харин Зинт клиникээс зөвлөснөөр энэ нь хүүхдийн хөлийн шөрмөс хөгжих хэрээр зүгээр болдог байна. Мөн хүүхдэд хатуу биш, зөөлөн ултай гутал өмсгөх буюу хөл нүцгэн байлгах нь хөлд ороход тустай аж.


Эх сурвалж: zint.mn


25 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page