top of page

Хүүхдээ гадаадад сургах хүсэлтэй бол

Updated: Feb 13, 2022

Америкт суралцсан залуусын ярианаас дараах зүйлсийг ойлгож авсан.


- Аав ээжийн нөлөө их. Зарим залуус багадаа гэр бүлтэйгээ гадаадад амьдарч, дунд сургуульд сурч байсан нь ирээдүйд гадаадад сурахад нь түлхэц болсон.

- Хүүхдийн хичээл зүтгэл, тууштай байдал хамгийн чухал. Бүтэлгүйтсэн ч бууж өгөхгүй, дахин оролдох хэрэгтэй. Зарим хүүхэд жилийн завсарлага аван, шалгалтдаа бэлдэж байжээ.

- Сургуулиа сонгохдоо байршил, цаг агаарыг заавал харгалзах.

- Том сургуулийн тэтгэлгийн сан өндөр байдаг.

- Хамгийн шилдэг сургуульд орох гээд чадахгүй, шантрах тохиолдол гардгийг анхаарах.

- Монгол оюутан байдаггүй сургуульд Монгол гэдэг нь давуу тал болно.

- Гадаад оюутан цөөн бол өөртэйгээ ижил санаа бодолтой найз нөхөдтэй болох боломж хязгаарлагдмал.

- Өртөг бага тул эхлээд community college-д элсээд, дараа нь их сургуульд шилжин суралцсан залуус олон.

- Спорт, урлагийн авьяас тэтгэлэг авахад нөлөөтэй. Нэг залуу морин хуур тоглодог тул сургуулиас нь тэтгэлгийн хэмжээг нь нэмэгдүүлснийг дурдсан.

- Дүнгээс гадна нийгэмдээ хувь нэмэр оруулдаг эсэх чухал тул аль болох эртнээс олон нийтийн ажил хийж эхлэх.

- Мэргэжил сонгохдоо тэр чиглэлээр ажиллаж буй хүмүүстэй уулзах, ирээдүйд эрэлт хэрэгцээтэй эсэхийг судлах. Сүүлийн үед хоёр салбарын огтлолцолд мэргэжлүүд бий болж байгаа.

- Америкт төгсөгчдийн холбооноос зөвлөгөө, мэдээлэл үнэгүй авч болно.


Мөн Ц. Оюунгэрэлийн “Америкт суралцсан тэмдэглэл” хэмээх номд сургууль сонгох, өргөдөл гаргахад хэрэгтэй зөвлөгөө байдаг.


Эх сурвалж: EducationUSA Mongolia podcast


46 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page