top of page

Хүүхдийн хөл өвдөх

Бага насны хүүхдийн хөл (тухайлбал, өвдөгний араар оройн цагт) өвдөх түгээмэл. Энэ нь ясны өсөлтөөс үүдэлтэй гэдэг нь буруу ойлголт аж. Харин булчин ядрах, биеийн буруу байрлал, сэтгэл хямрах зэрэг шалтгаантай байж болзошгүй гэж таамагладаг. Энэхүү өсөлтийн өвдөлт нь хүүхдийн яс, булчинд сөрөг нөлөөгүй. Зарим хүүхдийн хувьд их тоглож, гүйсний дараа өвддөг. Хөл нь өвдөх үед тэвэрч тайтгаруулах, массаж хийх, бүлээн жин тавих, өвчин намдаах эм өгөх зэрэг тустай. Харин тоглосноос, эсвэл өсөлтөөс үүдэлтэй гэж хэлэх нь хүүхдийг айлгаж орхино. Хүчтэй өвдөх, халуурах, арьс улайх зэрэг ноцтой тохиолдолд эмчид хандах нь зүйтэй.


Эх сурвалж: betterhealth.vic.gov.au


7 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page