Хүүхдээсээ болж эцэг эхчүүд өөрсдийгөө буруутгах хэрэггүй

Updated: Sep 17

Эцэг эхчүүд хүүхэддээ хамгийн сайныг хүсдэг нь ойлгомжтой. Хүүхдийн хүмүүжилд эцэг эхээс гадна ген, үе тэнгийнхэн, орчин зэрэг олон хүчин зүйл нөлөөлдөг. Нэг гэрт өссөн хүүхдүүд адилхан амжилттай, аз жаргалтай байх албагүй. Нөгөөтэйгүүр, эцэг эхийн харьцаа болон аливаа үйл явдлыг хүүхэд бүр өөр өөрөөр тусгаж авдаг. Эцэг эхчүүд хүүхэддээ нөлөөлж болох ч ирээдүйг нь удирдахгүй. Иймд хүүхдүүд эцэг эхийгээ буруутгах учиргүй юм. Хүүхэдтэйгээ харьцах нь тэдний ирээдүйд яаж нөлөөлөх талаар биш, харин та болон хүүхдийн тань хувьд одоо энэ мөч ямар үнэ цэнтэй болохыг талархаж амьдрах нь чухал ажээ.


Эх сурвалж: ideas.ted.com
3 views0 comments