top of page

Хүүхдийг идэвхжүүлэх арга

1. Хүүхдийн дуртай зүйлтэй холбох. Байгалийн ухаан, урлаг, түүх, хөгжим, тоо, уран зохиол, хэл, биеийн тамир зэргийг сонирхдог зүйлтэй нь холбон хичээллүүлж болно.

2. Өөрсдийн үнэ цэнийг ойлгуулах. Аливаа зүйлийг хийх нь гэр бүлийн хувьд ямар чухлыг ярилцах. Шүдээ угаах нь биендээ санаа тавьж, үнэлж буй хэрэг юм. Гэр бүлдээ туслахын тулд бүгд аяга таваг угаана.

3. Сонголт олгох. Шүдээ өөрөө угаах уу, надаар угаалгах уу? Шүдээ угаахдаа ямар хөгжим сонсох вэ? Угаалгын өрөөний гэрлийг асаах уу, унтраалттай байлгах уу? Аяга таваг угаахын оронд хог шүүрдэх, цэцэг услах, хог асгах зэргээр гэр бүлдээ тусалж болно.

Хүн бүрийн хувьд юу шударга, юу зохистой болохыг ярилцан, хэн ямар гэрийн ажил хийхийг хүүхдүүдтэй хэлэлцэж тохирно.


Эх сурвалж: happilyfamily.com


26 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page