top of page

Хэт их уншдаг хүүхэд

Хүүхэд ном улайран уншаад, бусад зүйлсийг орхигдуулаад байвал:

- Насандаа тохирсон зохиол уншдаг эсэхийг анхаарна. Уншсанаа ойлгодог эсэхийг нь мэдэхийн тулд өөрөө уншаад, хүүхэдтэйгээ ярилцаж болно. Номын клубт хамрагдвал хүүхэд сонирхол нэгт найзтай болно. Хүүхэддээ сайн ном танилцуулж, зөвхөн зөгнөлт, романтик, инээдмийн ном уншдаггүй байхад анхаараарай.

- Бодит амьдралаас тасрахын тулд уншиж буй эсэхийг шалгаарай. Гунигтай, ганцаардсан, ууртай үедээ сэтгэлээ нээх, нүүр тулахын оронд ном уншиж болно. Энэ тохиолдолд мэргэжилтэнд хандана.

- Хаана, хэзээ унших талаар хязгаар тогтооно. Хоолны ширээнд, уулзалтын үеэр, шөнө орой болтол ном унших зохисгүй. Хэрвээ зохиол бичих сонирхолтой бол үүнийг нь дэмжээрэй.


Эх сурвалж: parents.com


17 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page