top of page

Хэрэгтэй худалдан авалт уу?

Нялх хүүхэдтэй ээжүүд маш олон зүйл худалдан авдаг. Зарим нь мөнгөний гарз болоод өнгөрөх нь бий. Миний хувьд хүүхэд суулгаж сургах суудал (хатуу, зөөлөн хоёрыг ч авсан), суудалтай үүргэвч, толгойн хамгаалалт (манежтай болохоор хэрэг болоогүй), жимсний соска, наалддаг аяга (сайн наалддаггүй)зэргийг авсан ч бараг хэрэглээгүй. Иймд бусдыг дуурайж, эсвэл сурталчилгаанд автан, сэтгэлийн хөөрлөөр авалгүй, сайтар бодож байж худалдан авбал өрхийн санхүүд хэмнэлттэй юм байна лээ.Харин манежан ор (томрохоор нь доошлуулна), модон манеж, тараг бүрэгч, жигнүүртэй холигч их хэрэг болж байна. Ялангуяа том манеж дотор хүүхдээ байлгахаар унаж гэмтэх вий гэж санаа зоволгүй ажлаа амжуулдаг.


21 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page