top of page

Хэзээ хөнжлөөр хучих вэ?

Америкийн хүүхдийн эмнэл зүйн академиас нэг нас хүртэлх хүүхдийн оронд зөөлөн эд зүйл, сул орны хэрэглэл байлгахгүйг зөвлөдөг. Хүүхэд томорсон ч дараах зүйлсийг анхаараарай.


- Том хөнжил амьсгаа бүтэх эрсдэл илүү байдаг.

- Зузаан, ширмэл хөнжлийн оронд амьсгалах боломжтой муслин даавуу зэрэг материалыг сонгоорой.

- Ирмэгтээ урт уяа, туузтай хөнжил зохимжгүй.

- Эргэлдэж унтдаг бол унтлагын уут буюу хувцас илүү аюулгүй байдаг.

Хэзээнээс хөнжил хэрэглэх нь таны шийд бөгөөд хүүхдийнхээ эмчтэй зөвлөж болно. Хөнжлийг цээж хүртэл нь хучин, гудсан доогуур оруулах хэрэгтэй.


Эх сурвалж: healthline.com


68 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page