top of page

Хаяхад учир бий

“Амьдралыг өөрчлөх эмх цэгц ба түүний гайхамшигт ид шид” номыг уншаад удаагүй байлаа. Номонд зөвлөсний дагуу хувцас хунараа цэгцлээд, ид онгод ороод байв. Хүүхэд маань бага байсан тул багадсан хувцсыг нь хүнд өгөөд, жирэмсэний хувцаснуудаа бүгдийг хэрэггүй гээд хаясан. Хэдхэн жилийн дараа төрлөө. Гэтэл бүгдийг худалдаж авсан. Иймд төрөх насны л бол хүүхдийнхээ болон өөрийнхөө хэрэглээд удаагүй болон хэрэгцээтэй хувцас, хэрэглэлээ хадгалах хэрэгтэй юм байна лээ. Ер нь хүүхдийн хувцсыг хаялгүй, аль болох хэрэгтэй хүнд өгөхийг хичээдэг. Харин үнэгүй гэхээр онц хэрэггүй ч авах гэдэг хүмүүс байдаг тул томоохон зүйлсийг багахан мөнгөөр өгнө гэвэл хэрэгцээтэй хүндээ очих санагдсан.


35 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page