top of page

Ротавирус

Бага насны хүүхэд ихэвчлэн өвддөг ротавирусын халдварын үед суулгаж, бөөлждөг. Бохир гараар дамжин халдана. Шингэн алдалтын эсрэг хангалттай шингэн уулгаж, хоросол өгнө. Дур мэдэн эм өгөх нь эдгэх хугацааг удаашруулж болзошгүй. Шаардлагатай тохиолдолд өтгөний болон цусны шинжилгээ авна. Өвдсөн тохиолдолд ариун цэврийг сайтар сахих шаардлагатай. Уг өвчнөөс сэргийлэх вакцин хийдэг. 2-3 удаагийн тунгаар дархлаа тогтоно.


Эх сурвалж: intermed.mn


42 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page