top of page

Нүүрний булчинг нь шалгуулсан уу?

Саяхан шүдний эмнэлэг оров оо. Гэтэл хүүхэд төдийгүй томчууд шүлсээ буруу залгидгийг мэдэж авлаа. Нүүрний булчинг хөгжүүлэх тусгай дасгал байдаг юм байна. Тухайлбал, тагнай таших, шаар үлээх, гаа хүлхэх гэх мэт. Ер нь бид шүд өвдөөгүй л бол шүдний эмнэлэгт очдоггүй. Хүүхдээ багад нь шүд, эрүү нүүрний эмчид үзүүлж, зөвлөгөө авахад гэмгүй аж. Уруул, хацар, нүүрний гээд төдийлөн анзаарагддаггүй булчинг багаас нь зөв хөгжүүлэхэд эцэг эхчүүд анхаарах хэрэгтэй санагдлаа. Мөн бага насны хүүхдийг хатуу юм сайн идүүлэх нь эрүү нүүрний хөгжилд тустайг сануулах илүүц буй за.


10 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page