top of page

Нарнаас хамгаалах

· 6 сар хүрээгүй хүүхдийг нарны шууд тусгалаас хол, мод, шүхэр, тэрэгний халхавч доор байлгах.

· Хүүхдэд сэрүүн, биед эвтэй, биеийг хаасан нимгэн хөвөн даавуун өмд, ханцуйтай цамц, малгай зэрэг хувцас өмсгөх.

· Сул биш, нягт нэхээстэй хувцас сонгох. Наранд бариад, хэр гэрэл нэвтэрч байгааг хараад мэдэж болно.

· Малгай нь нүүр, чих, хүзүүний арыг хамгаалахуйц байна.

· 10-16 цагийн хооронд нарны хэт ягаан туяа хүчтэй байдаг.

· Хэт ягаан туяаны хамгаалалттай нарны шил зүүлгэх.

· Гарахаас 15-30 минутын өмнө нарнаас хамгаалах тос түрхэх. Broad-spectrum гэсэн бичигтэй, SPF 15-аас дээш байх.

· Хүүхдэдээ арьс, нүдээ хэрхэн нарнаас хамгаалахыг өөрөө үлгэрлэн үзүүлэх.


Эх сурвалж: healthychildren.org


3 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page