Кино, компьютер тоглоомын насны ангилал

Улс улсаас хамааран ангилал өөр бөгөөд ихэвчлэн заавал мөрдөх биш, зөвлөмж маягтай байдаг байна. Монголд киноны насны ангилал хэрэглэгддэгийг бид мэднэ.


General (G) – Бүх насныханд тохиромжтой. Агуулгын үзүүлэх нөлөө маш бага.

Parental guidance (PG) – Агуулгын үзүүлэх нөлөө бага. Хүүхдэд ойлгомжгүй, бухимдлыг нь төрүүлж болзошгүй тул 15 нас хүрээгүй бол аав ээж, асран хамгаалагч, багшийн заавар чиглэл шаардлагатай.

Parents strongly cautioned (PG-13) – 13 нас хүрээгүй хүүхэд төдийгүй өсвөр насныханд ч тохиромжгүй байж болзошгүй тул эцэг эхчүүд болгоомжлох шаардлагатай.

Mature (M) - Агуулгын үзүүлэх нөлөө дунд зэрэг. Хүчирхийлэл, насанд хүрэгчдэд зориулсан дүрслэл гардаг тул 15 нас хүрээгүй хүүхэд үзэхгүй байхыг зөвлөдөг.

Mature Accompanied (MA 15+) - Агуулгын үзүүлэх нөлөө их. Секс, хар тамхи зэрэг дүрслэл гардаг тул 15 нас хүрээгүй хүүхэд үзэхийг хориглоно.

Restricted (R) - Агуулгын үзүүлэх нөлөө өндөр. Насанд хүрэгчдэд зориулсан дүрслэл байх нь бий тул эцэг эхчүүд өмнө нь судлах хэрэгтэй. 17 нас хүрээгүй бол насанд хүрэгчийн оролцоо шаардлагатай.


Эх сурвалж: classification.gov.au, wikipedia.org


10 views0 comments