top of page

Интеракт гэж юу вэ?

Updated: Jul 15, 2021

Интеракт клуб нь олон улсын сайн дурын байгууллага Ротаригийн ирээдүй буюу 12-18 насны хүүхдүүдийн нэгдэл юм. Харин Ротаракт клубт 18-аас дээшнасны залуучууд хамрагддаг. Монголд Ротари хөдөлгөөн үүсээд 26 жил болсон. Интеракт болон Ротаракт клубууд Ротари клубынхээ чиглэл, дэмжлэг доор үйл ажиллагааг нь дэмжиж оролцдог. Манай улсад хэд хэдэн Интеракт клуб сургуулиа түшиж байгуулагдсан байгаа нь бахархалтай санагдлаа. Хүүхдүүд сайн дурын ажил хийснээр нийгэмдээ хувь нэмэр оруулах, өөрсдөө хөгжих, найз нөхөдтэй болох гээд олон ач холбогдолтой. Иймд хүүхдээ сайн дурын үйлсэд нэгдэн, хариуцлагатай иргэн болж төлөвшихөд нь дэмжицгээе.

27 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page