top of page

Баруун тархийг хөгжүүлэх нь

Updated: Jan 28, 2022

Аливаа амжилтын үндэс баруун, зүүн тархийг тэнцвэртэй хөгжүүлсэн байх явдал ажээ. Ингэхдээ хүүхдийн тохирох насанд зохих аргаар хөгжүүлэхгүй бол оройтдог байна. Тухайлбал, 0-3 насанд 5 мэдрэхүйгээр дамжуулан баруун тархийг хөгжүүлнэ.


- Ном унших зэрэг намуун зөөлөн дуу хоолой сонсгох

- Гар, хөлийн уланд иллэг хийх

- Цайвар өнгө, хөдөлгөөнт дүрс харуулж байх

- Олон амт мэдрүүлэх

- Төрөл бүрийн үнэр танилцуулах


Мөн 2-3 насанд зөөлөн тоглоом чухал үүрэгтэй байдаг байна.


Эх сурвалж: "Ээж 1% өөрчлөгдөхөд хүүхэд 100% өөрчлөгдөнө"38 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page