ГЭГЭЭ

Гэр бүлийн амьдралд гэрэл гэгээ нэмье

Уншсан, сонссон, ажигласан болон хувийн туршлагадаа тулгуурлан бичсэн тул авах, гээхийн ухаанаар хандана уу. Хүүхэд бүр өөрийн онцлогтой, хүүхдийг ээжээс нь илүү ойлгож, мэдрэх хүн үгүй билээ.

Hearts